Разработка логотипа и визитки «Felis Chaus»

Разработка логотипа и визитки «Felis Chaus»